Matejkiszki – część wsi w gminie Nowe Daugieliszki

Naujojo Daugėliškio seniūnija
Savivaldybė: Ignalinos rajono
Administracinis centras: Naujasis Daugėliškis
Plotas: 182 km²
Gyventojai: 1874
Gyventojų tankumas: 10,3 žm./km²
Kaimų skaičius: 102
Seniūnas: Juozas Paukštė
Žemėlapis

Naujojo Daugėliškio seniūnija yra Ignalinos rajono rytinėje dalyje, centras – Naujasis Daugėliškis.

Didžiausios gyvenvietės

Kiti kaimai

 • Andrikavas – 1 gyv.

 • Ažusienis – 10 gyv.

 • Baikeliai – 27 gyv.

 • Baušiškė – 2 gyv.

 • Benėšiai – 3 gyv.

 • Betiškė (kaimo dalis) – 2 gyv.

 • Cicėniškė – 5 gyv.

 • Češulėnai – 39 gyv.

 • Daniūnai – 16 gyv.

 • Daubariškė – 3 gyv.

 • Daubariškėlė – 10 gyv.

 • Degutiškė I – 4 gyv.

 • Degutiškė II – 6 gyv.

 • Dikiškė – 15 gyv.

 • Dvarykščius – 2 gyv.

 • Gaveikiškė – 0 gyv.

 • Gervelės – 23 gyv.

 • Grigiškė – 40 gyv.

 • Gudėnai – 10 gyv.

 • Izabelinė – 39 gyv.

 • Izabelinėlė – 0 gyv.

 • Janavas – 16 gyv.

 • Janionys – 65 gyv.

 • Jureliškė – 2 gyv.

 • Jurgeliškė – 2 gyv.

 • Kačergiškė – 13 gyv.

 • Kajotai – 7 gyv.

 • Kalviasalis – 23 gyv.

 • Kazimieravas – 42 gyv.

 • Kazlupiškė II – 10 gyv.

 • Kiniūnai – 10 gyv.

 • Konstantinavas – 0 gyv.

 • Kūtiškė – 16 gyv.

 • Laurinčiukiškė – 11 gyv.

 • Lėliupis – 2 gyv.

 • Liekiai – 10 gyv.

 • Markiniškė – 6 gyv.

 • Mateikiškė (kaimo dalis) – 0 gyv.

 • Mažviliškė – 8 gyv.

 • Medinos – 7 gyv.

 • Merlieniškė I – 3 gyv.

 • Merlieniškė II – 0 gyv.

 • Mieleškiai – 20 gyv.

 • Mieliatiltis – 0 gyv.

 • Mikalavas – 72 gyv.

 • Milašiai – 1 gyv.

 • Moliakalnis – 2 gyv.

 • Molinė – 1 gyv.

 • Naujasis Kampelis – 9 gyv.

 • Navikai – 4 gyv.

 • Neverėnai – 13 gyv.

 • Niukiškė – 2 gyv.

 • Ožionys – 48 gyv.

 • Padysnis I – 3 gyv.

 • Padysnis II – 11 gyv.

 • Pajurgiškė – 2 gyv.

 • Pamunė – 23 gyv.

 • Paringys – 39 gyv.

 • Parubežinė – 2 gyv.

 • Pašakariškiai – 1 gyv.

 • Pašiškė – 7 gyv.

 • Paukštės – 0 gyv.

 • Pekoriškė – 2 gyv.

 • Pempiškė – 9 gyv.

 • Petroniškė – 3 gyv.

 • Pinigiškė – 0 gyv.

 • Plėniškė – 5 gyv.

 • Polianka – 4 gyv.

 • Pročiūnai – 27 gyv.

 • Pupiniai – 18 gyv.

 • Radeikiškė – 18 gyv.

 • Raibeniai – 3 gyv.

 • Rameikos – 37 gyv.

 • Ravai – 1 gyv.

 • Rėksniškė – 2 gyv.

 • Ropiškė – 4 gyv.

 • Ruokiškė – 5 gyv.

 • Senasis Daugėliškis – 33 gyv.

 • Seniškis I – 36 gyv.

 • Seniškis II – 13 gyv.

 • Silvestriškė – 2 gyv.

 • Sliesoriškė – 5 gyv.

 • Smėliai – 7 gyv.

 • Smilginiškė – 6 gyv.

 • Šakaraistis – 1 gyv.

 • Šukeliškė – 0 gyv.

 • Trapikiškė – 11 gyv.

 • Triburčiai – 12 gyv.

 • Triklotiškė – 24 gyv.

 • Upis – 0 gyv.

 • Varniškė – 0 gyv.

 • Vasiuliai – 26 gyv.

 • Vastakiškė – 1 gyv.

 • Vencloviškė – 4 gyv.

 • Vingiriai – 8 gyv.

 • Viršupis – 10 gyv.

 • Zaborija – 0 gyv.

 • Žvengliškė – 0 gyv.

  http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/NAUJOJO%20DAUGELISKIO%20SENIUNIJA/lt-lt/

Anna i Zenon Sylwester Laudańscy – cmentarz w Gruszteliszkach

Poniżej wspólny grób małżeństwa Anny zd. Sokołowskiej i Zenona Sylwestra Laudańskich na cmentarzu w Gruszteliszkach (obecnie gmina i parafia Widze).

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wysokie krzyże, duże fotografie na nagrobku – wygląda to okazale. Napisy też ciekawe. Anna pisała wiersze, dlatego ma wpis: poetka. Dobrze pisała listy, bardzo plastycznie. Zenon zajmował się pszczelarstwem. W kołchozie/sowchozie zatrudniony był jako pszczelarz. Pewnie rękę przyłożyła do treści napisów na nagrobku Eulalia. – córka. Poprzednio grób był ogrodzony płotkiem. Herb Jastrzębiec był bardzo popularny wśród szlachty. Do rodzin szlacheckich posługujących się herbem szlacheckim zalicza się rodziny Laudańskich, Lawdańskich a również i Orłowskich. 
Czy Laudańscy w Wojckielun i Lisiszek  wywodzą się ze sżlachty, może dawniej, przed wiekami. Wiele rodzin szlacheckich z czasem  zubożało, należeli do szlachty zaściankowej. Jednakże mieli często więcej ziemi, lepsze domy, byli zamożniejsi od sąsiadów, lepiej wykształceni. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku księża w metrykach kościelnych zaznaczali kto z jakiej rodziny się wywodzi – chłopskiej czy szlacheckiej. Pisownia nazwiska Laudański też zmienia się. Wcześniej (przed wojną) Franciszek Laudański z Wojckielun na dokumencie urzędowym  podpisał się jako Lawdański. Mój ojciec wypowiadał nazwisko Laudański jako Lewdański. Na zmianę pisowni nazwiska Laudański pewnie ma wpływ zmiana przynależności państwowej: polska, rosyjska, białoruska, litewska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlimy się za naszego brata

W czwartek 19 marca 2020 r. przypadały imieniny naszego brata Józka zmarłego 7.10.1999 r.

Litania za zmarłego brata

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za naszego brata.
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie (patron zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże,
Bądź mu miłościw, wybaw go, Panie,
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,
Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twojemu zmarłemu słudze Józkowi udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

1. rocznica śmierci Ani

W niedzielę 1 marca 2020 przypadała 1. rocznica śmierci naszej siostry Ani. Zmarła 1 marca 2019 r. w piątkowy wieczór. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 marca 2019 r. Została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu w Kętrzynie. Pamiętamy o niej, wspominamy, modlimy się. We wtorek dnia 10 marca 2020 r. w kościele pw. św. Jacka w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej 23 a została odprawiona msza św. w intencji zmarłej  przed rokiem Ani.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojej służebnicy Ani, której 1. rocznicę śmierci obchodziliśmy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Matejkiszki w książce „Ignalinos Krastas” (‚Region Ignalina’) Romutis Matkeviciusa

Poniżej tłumaczenie fragmentu książki Romutis Matkeviciusa pt. „Ignalinos Krastas” (‚Region Ignalina’) dot. Matejkiszek (tłumaczenie z języka litewskiego na język polski).
Tekst w j. litewskim tutaj.

Wioska 20 km od Rymszan. Część wsi, która podlegała starostwu Daugieliszki Nowe już zniknęła, wieś jest wspomniana po raz pierwszy w 1730 r. w księgach metrycznych parafii Daugieliszki. Matejkiszki należały do folwarku Starego Dworu w parafii Widze.
W 1775 roku w parafii Widze Stary Dwór lustracja wykazuje we wiosce 5 zagród, w 1783 r. w wiosce mieszkali: Antoni Sawicz, Jan Kunicki, Marcinkiewicz, w gospodarstwach mieszkały 34 osoby. W 1843 r. wieś należy do parafii Widze. W 1861 r. wieś przypisana  do klucza Widze, 1894 r. we wiosce było 6 gospodarstw i  42 osoby, w 1902 r. –  9 gospodarstw i 66 osób.
W 1843 r. wieś upaństwowiono i przypisano  do państwowej rezydencji Widze.  … roku wieś przypisana do Widz, do nadrzędnego klucza Widze. W 1859 r. we wsi było 6 gospodarstw, 42 osoby. W 1902 r. 9 gospodarstw, 66 mieszkańców. W 1921 r. 12 zagród, 55 osób.  Wieś miała 89 … ziemi.
W okresie międzywojennym wieś w posiadaniu gminy Widze starostwo Kajaty. W 1926 r. mieszkało 13 rodzin: 3 Drabato, 2 Sidorowicz, Dionizy Bielinis, Józef Cybulski, Jan Misiun itd. W 1938 r. we wsi było 11 gospodarstw i 52 mieszkańców. W 1940 r. wieś przypisano do gminy Rymszany. W 1942 r. wieś miała 15 gospodarstw, 153 ha ziemi, 14 zagród (Napoleon Krumplewski, Nikodem Kozłowski, Dominik i Kazimierz Drabato, Jan Misiun, Ignacy i Piotr Sidorowicz, Kazimierz i Stanisław Stoma,  Wacław Orłowski, Dionizy Bielinis, Jan Svirkaviciaus i inni), 77 mieszkańców.
W latach 1944-1950 wieś przypisana do gminy Rymszany okolica Paupynes. Część mieszkańców wsi po wojnie wyjechała do Polski. W 1950 r. we wsi 10 zagród, 10 gospodarstw i 66 mieszkańców.
W latach 1950-1959 wieś przyłączona do rejonu Dukszty, okolica Paupynes i Kajaty. Od 1960 r. przyłączona do rejonu Ignalina okolica Siuleny, od 1986 r.  okolica Rymszany.
W 1949 r. w powiecie Zarasai, gmina Rymszany, okolica Paupynes założono kolchoz im. Woroszyłowa. Osada Matejkiszki stała się centrum kołchozu. 20.06.1950 r. Prezydium Rady Najwyższej Litewskiej SSR wydało rozporządzenie „Podział administracyjno-terytorialny dla SSR Litwy”. Te rozporządzenie uchyliło powiaty i gminy, stworzono rejony. Kołchoz im. Woroszyłowa został przypisany do rejonu Dukszty.
Radni rady rejonu Dukszty na spotkaniu 17.11.1950 r. wydanym orzeczeniem zatwierdzili decyzję Nr 140 komitetu wykonawczego z 20.08.1950 r., istniejące kołchozy im. Woroszyłowa, Kutuzowa, Pupiniu i „Wschód”  połączono w jeden kołchoz im. Woroszyłowa.
Radni rady rejonu Dukszty na spotkaniu 2.03.1954 r. wydanym orzeczeniem zatwierdzili decyzję Nr 88 komitetu wykonawczego z 20.02.1954 r., istniejące kołchozy im. Woroszyłowa i Rokosowskiego połączono w jeden kołchoz im. Woroszyłowa.            25.05.1954 r. Prezydium Rady Najwyższej Litewskiej SSR wydało rozporządzenie „Powiększenie okolicy SSR Litwy”, została zlikwidowana okolica Paupynes, kołchoz im. Woroszyłowa przypisano do okolicy Kajaty.
29.09.1957 r. członkowie kołchozu im. Woroszyłowa na walnym zgromadzeniu zadecydowali o zmianie imienia kołchozu na kołchoz im. Stalina. 28.03.1958 r. członkowie kołchozu im. Stalina orzeczeniem zadecydowali o zmianie imienia kołchozu  na kołchoz  Bajkeliu i Lisiszki. Działalność kołchozu im. Stalina została przerwana.
W 1958 r. powstał kołchoz „Baikeliu” rejon Dukszty okolica Kajaty. Osada Matejkiszki stała się centrum kołchozu.
29.03.1959 r. członkowie kołchozu „Baikeliu” na spotkaniu walnego zgromadzenia zadecydowali zreorganizować kołchoz na gospodarstwo radzieckie. 31.03.1959 r. radni rady komitetu wykonawczego decyzją Nr 72  biura rejonu Dukszty komitetu rejonowego w Duksztach komunistycznej partii Litwy  kołchoz „Baikeliu”, „Lisiszki” w wyniku reorganizacji nowego gospodarstwa radzieckiego włączyli do sekcji Mejkszty. Aktywność kołchozu „Baikeliu” została zakończona.
W 1959 r. we wsi 57 osób, 1970 – 19 osób, 1989 r. – 8 osób, 2001 r. – 4 osoby, 2011 r. – 3 osoby,  2:018 r. – 2 osoby.

Podpis pod fotografią:
Opis mienia mieszkanki wsi Matejkiszki Moniki Orłowskiej, która wyjechała do Polski

Legenda:
Baikeliu – pol. Bejkiele
Pupiniu – pol, Pupinie

29. rocznica śmierci naszego taty Napoleona

Nasz tata Napoleon zmarł 2.02.1991 r. w Kętrzynie w wieku 85 lat (ur. 15.09.1906 r.). W dniu 2.02.2020 roku (niedziela) przypadała 29. rocznica śmierci.
Pochodził z Kresów RP (woj. wileńskie). Brasławianin, urodzony w okresie rozbiorów w Matejkiszkach w gminie Widze w powiecie nowoaleksandrowskim guberni kowieńskiej. W latach 1928 – 1930 odbywał służbę wojskową w 1 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Brał czynny udział w wojnie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim najeźdźcą podczas kampanii wrześniowej 1939 r. w ramach 1 Dywizji Piechoty Legionów im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie (nagrodzony odznaczeniem wojskowym – Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939″). Był więźniem niemieckiego obozu Stalag I A.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi Napoleona, którego 29. rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.